Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

В межах України

Тарифи на послуги телеграфного зв’язку в межах України (діють з 10.07.2014* до 31.10.2015)

Номер статті Позиція Види послуг та плати Розмір плати (грн.) з ПДВ
для юридичних та фізичних осіб
                                                                                Телеграми 
1
Передавання телеграми (за слово):
1 категорії «Звичайна» 1-00
2 категорії «Термінова»  2-00
3 категорій «Президент України», «Вища урядова», «Урядова»*  *приймаються лише за підписом відповідних посадових осіб згідно з додатком (перелік посадових осіб, яким надається право ведення міжміських та міжнародних телефонних розмов категорій «Позачергова» та «Урядова) до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг 2-00
4 категорій «Поза категорією», «Позачергова»  з позначкою «Аварія» 2-00
5 з позначками «Шторм», «Авіа» і «Метео» 1-00
2 6 Додаткова плата за використання художнього бланка згідно з вартістю художнього бланка


Телеграфний збір для всіх видів і категорій телеграм (доставка):
3 7 телеграми категорій «Звичайна», а також телеграм з позначками «Шторм», «Авіа» і «Метео» 15-00
8 телеграми категорій «Термінова», «Президент України», «Вища урядова», «Урядова», «Поза категорією», «Позачергова» з позначкою «Аварія» 21-00
4 9 Доставка телеграм, адресованих до пунктів, які не мають засобів телеграфного зв’язку, рекомендованим порядком – поштою рекомендована  21-00
5
Повідомлення про вручення телеграм телеграфом:  для юридичних та фізичних осіб
10 звичайною телеграмою 9-00
11 терміновою телеграмою 18-00
6 12 Засвідчувальний запис на телеграмах «Засвідчена»  3-00

Тарифи на послуги телеграфного зв’язку в межах України, які діють з 10.07.2014Абонентський телеграф (інтегрована мережа АТ/Телекс)
Номер статті Позиція Види послуг Розмір плати (грн.) з ПДВ
для юридичних осіб, крім бюджетних для фізичних осіб
1 1 Підключення до інтегрованої мережі АТ/Телекс оплачується одноразово (без урахування вартості за пряму лінію міської телефонної мережі)  500-00  500-00 
2 2

Установлення та перестановлення у абонентів кінцевого телеграфного обладнання

Примітка. Плата стягується, якщо однопарний кабель прокладається на відстань до 50 м. Роботи з установлення та перестановлення, що потребують витрат матеріалів понад цю норму, виконуються за рахунок абонентів за окремим кошторисом

150-00  150-00 
3 3 Передача телеграм інтегрованою мережею АТ/Телекс на місцевий телеграф (за слово) 1-62 х 
4 4 Послуги пунктів колективного користування інтегрованої мережі АТ/Телекс  за тарифом, зазначеним у ст. 6, поз. 7, з коеф. 1,5 


Абонентна плата (за місяць)
5 5 За кожну телеграфну установку  156-00 156-00
6 За телеграфну установку, що має сервісні функції (пам’ять, дисплей, автоматична передача тощо)  138-00 138-00
Примітка.

Додатково до ст. 5, поз. 5, 6 стягується плата за надання в користування однієї пари проводів або одного телеграфного каналу, створеного апаратурою ущільнення для підключення установки до інтегрованої мережі АТ/Телекс 

6 7 Розмова за допомогою інтегрованої мережі АТ/Телекс за кожні 5 секунд з’єднання в межах міста або  в межах України  0-11
7 8 Передавання газетних шпальт (за одну газетну шпальту, передану в пункті приймання газет)  56-16 х

* Мінімальний строк дії тарифів до 31.08.2014. Після закінчення мінімального строку дії тарифів ПАТ «Укртелеком» має право змінити тарифи у порядку, передбаченому чинним законодавством України.


Донецька філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, 83001, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 22

Зворотний зв'язок